सैतन


धेरै लामो समयदेखि, सैतनको बारेमा धेरै झूटहरु र धेरै गलत जानकारी फैलाइएको छ। हामी मध्ये धेरैले वहाँलाई देखेका छौं, वहाँसँग कुराकानी गरेका छौं, र वहाँबाट आत्मिक रूपमा छोइएका छौं। वहाँलाई चिन्ने हामी लगभग सबै वहाँको रूप-रंगको बारेमा सहमत छौं। शत्रु सो-भनिएका "धर्महरू" धेरै लामो समयदेखि, उनीहरूले उनीहरुकै सोच र मान्यता अनुसार वहाँ कस्तो देख्नु हुन्छ भनेर पुस्तक लेखेका छन्, तिनीहरूको सोच र मान्यता अनुसार नरकदूतहरू कस्तो देख्छन् र यी निन्दापूर्ण झूटहरूबाहेक अरू केही होइनन्। वहाँ सिङ र पुच्छरको साथ रातो छैनन्, न त वहाँ हेलोवीन राक्षस जस्तो देख्नु हुन्छ। वहाँसँग जलिरहेको रातो आँखा वा रबरको पङ्खहरू छैनन्। यी चित्रणहरूको उद्देश्य वहाँको अपमान गर्ने, कलंक लगाउने र निन्दा गर्ने हो। [नरकदूतहरूको केही तल्लो श्रेणीहरू छन्। तिनीहरू संरक्षक र सन्देश लैजाने दूतहरू हुन् जसले उच्च श्रेणीका नरकदूतहरूको सेवा गर्छन्]। सैतनलाई देखेका हामीमध्ये वहाँ कस्तो देख्नु हुन्छ भनेर यहाँ चित्रहरू छन्। सैतनवादलाई "अन्धकार" भनेर लेबल गरिनुको विपरीत, सैतन तलका चित्रहरूमा लगाएको जस्तै लामो सेतो लुगा लगाएको देखिन्छन्। वहाँ ओरायन साम्राज्यको नॉर्डिक देवताहरूको शीर्ष लिडर हुनुहुन्छ। हामी मध्ये धेरैले वहाँलाई अक्सर देख्छौं र वहाँसँग हाम्रो धेरै नजिकको सम्बन्ध छ। वहाँ सुन्दर हुनुहुन्छ। उनको रूप-रंग लगभग तस्बिरहरूमा भएको जस्तै छ, बाहेक उनी कहिलेकाहीँ मात्र पङ्खको साथ देखिन्छन्।ठूलो चित्रको लागि यहाँ क्लिक गर। यहाँ "Paradise Lost" को महाकाव्यबाट एडवर्ड बर्नी द्वारा पुरानो चित्र छ।

पिता सैतनको सिजलहरु। कपको भित्रको आँख सहितको सिजल, जीवनको अमृत भएको कपलाई प्रतीक गर्छ। यो अमरताको "पवित्र कप" हो। पवित्र कप ६६६ मणिपूर चक्र हो।

यहाँ जोन मार्टिन द्वारा "Paradise Lost" बाट सैतनको राजमहलको चित्र छ।

सैतनले मानवता सृष्टि गर्नुभयो

सैतन संग मेरो कुराकानी

सैतनको नामको उत्पत्ति