नरकदेवहरू, नरकाका भगवान्हरू


क्याथोलिक विश्वकोशबाट यो अंश उद्धरण धेरै खुलासा गर्ने खालको छ:
त्यसैगरी ग्रीक र रोमीहरूले आफ्ना देवत्वहरूको पूजा गरेका हुन सक्छन्, उनीहरूलाई प्रेमले असल मानेर। तर इसाई धर्मशास्त्रले घोषणा गर्दछ कि गैरयहूदीहरूका सबै भगवान्हरू नरकदेवहरू हुन्। 
Catholic Encyclopedia: Devil Worship
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
नरकदेवहरू गैर-यहूदीहरूका भगवान्हरू हुन्!!!!


नरकका नरकदेवहरू/भगवान्हरूको बारेमा शत्रु झुटहरू:

जादुको किताबहरू, नक्कली-सैतनिक "डेमोनोलोजी" र "क्युलिप्पोथ" को बारेमा

सैतन र हाम्रा पेगन भगवान्हरूको "नाम" मा गरिएको मानव र जीवित रगतको बलिदानको बारेमा सत्य - सबै झुटहरू


नरकका भगवान्हरूको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण जानकारी:

"डेमोन"

नरकका भगवान्हरू

नरकका भगवान्हरूको बारेमा; सत्यडेमोनोलोजी खण्ड: कसरी नरकदेवहरू/नरकका भगवान्हरूलाई बोलाउने

नरकका भगवान्हरूलाई कसरी बोलाउने

आफू बाहिर बोलाउनु र आफू भित्र बोलाउनु

नरकका भगवान्हरूको बारेमा प्रायः सोधिने प्रश्नहरू

भगवान्हरु सँग आध्यात्मिक सम्पर्क / आफू भित्र बोलाउनुभगवान्हरू र जैवविद्युत को बारे मा

नरकदेवहरू / नरकको भगवान्हरूको बारेमा थप जानकारी:

नरकभगवान्हरूको तल्लो श्रेणी

नरकभगवान्हरूको श्रेणी

औइजा बोर्ड प्रयोग गर्ने

सैतनवादमा सतही रूपले चासो लिनु

दोलकहरू

इन्क्युबी/सक्युबी

विशेष आवश्यकताहरू/समस्याहरूमा मद्दतको लागि; भगवान्हरूको सूची

भगवान्हरू जो मानिसहरूका संरक्षक हुन्